VELIKI KAPTOL

Sisak

Natrag
Dalje
close
kaptol_poc_01_e
kaptol_poc_02_e
kaptol_poc_03_e.JPG

VELIKI KAPTOL
rekonstrukcija i uređenje interijera Velikog Kaptola u Sisku


TIP PROJEKTA:  direktna naruđba

KLIJENT:  Sisačka biskupija

LOKACIJA:  Sisak

STATUS:  realizacija -  2012

POVRŠINA:  3321 m2

VODITELJ PROJEKTA: Zora Salopek Baletić

PROJEKTNI TIM:  Zora Salopek Baletić, Andrijana Pozojević, Marijana Plazibat

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA:  Ana Bokan Pevec, Josip Plejić, Samira El-Majzoub, Petra Forster, Darko Božičević, Davor Salopek

 

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA: Arhitekti Salopek d.o.o.

KONZERVATORSKO RESTAURATORSKO ISTRAŽIVANJE: Vjekoslav Varšić, viši konzervatorski restaurator

ARHITEKTONSKI PROJEKT: Matrica - arhitektura d.o.o. - Andrijana Pozojević

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: Flamit d.o.o. - Martina Gajdek, Željko Mužević

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU: Flamit d.o.o. - Martina Gajdek, Željko Mužević

PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTVA GRAĐEVINE: Naravno d.o.o. - Nataša Hrsan

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE: Statički projektni ured G&F d.o.o. - Eugen Gajšak, Marija Kragujević

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA: ABC-ING d.o.o. - Ante Bailo

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE: ABC-ING d.o.o. - Ante Bailo

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA: SHEMA ZS d.o.o. - Srećko Zubak

PROJEKT DIZALA: SIMPLEX d.o.o. - Zoran Gajdek

PROJEKT OBNOVE PROČELJA: TABLINUM d.o.o. - Boris Vučić-Šneperger, Ivana Gobec, Ante Nenadić, Marko Bašić, Sonja Sić

 

GLAVNI IZVOĐAČ: GME - uslužni obrt

VODITELJ GRADILIŠTA: Marija Borić

NADZOR: Davor Salopek

 

VANJSKA STOLARIJA: Stolarija Guberac

UNUTARNJA STOLARIJA: Gala Drvo d.o.o., Interijer Color d.o.o.

DRVENI PODOVI: PPS Galeković

RASVJETA: TELEKTRA d.o.o.

BRAVARIJA: ARHIMED-LUK d.o.o.

PREFABRICIRANO STUBIŠTE: Beton Lučko d.o.o.

RESTAURATORSKI RADOVI: Lejla Koščević

 

 

Nacrti:

close
kaptol_01_e.JPG
close
kaptol_07_e
close
kaptol_02_e
close
kaptol_03_e
close
kaptol_04_e
close
kaptol_06e
close
kaptol_10_e
close
kaptol_11_e
close
kaptol_09_e
close
kaptol_05_e