VILLA HORTENSIA

Uvala Čikat, Mali Lošinj

Natrag
Dalje
close
p_01_e
p_02_e

VILLA HORTENSIA
faksimilna rekonstrukcija i uređenje interijera Ville Hortensie, uvala Čikat, Mali Lošinj


TIP PROJEKTA:  naruđba nakon osvojenog natječaja

KLIJENT:  Jadranka Hoteli d.o.o.

LOKACIJA:  uvala Čikat, Mali Lošinj

STATUS:  realizacija -  2015

POVRŠINA:  1000 m2

VODITELJ PROJEKTA: Zora Salopek Baletić

PROJEKTNI TIM:  Zora Salopek Baletić, Jelena Rajčević, Ana Bokan Pevec, Vlatko Štampar, Igor Popočovski

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA:  Jana Horvat, Antonija Galac, Jasna Zmaić, Zorka Mikić Kalogjera

 

ARHITEKTONSKI PROJEKT: Matrica - arhitektura d.o.o. - Zora Salopek Baletić

PROJEKT KONSTRUKCIJE - STATIČKI PRORAČUN: Ultrastudio d.o.o. - Andrej Marković

GEODETSKI PROJEKT: Igor Mršić

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: Flamit d.o.o. - Martina Gajdek

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU: Flamit d.o.o. - Željko Mužević, Martina Gajdek

PROJEKT FIZIKE ZGRADE: Naravno d.o.o. - Nataša Hrsan

STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA I INSTALACIJA: ABC ING d.o.o. - Darko Bailo

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Shema ZS - Srećko Zubak

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE: ABC ING d.o.o. - Darko Bailo

STROJARSKI PROJEKT OPREME I INSTALACIJA BAZENSKE TEHNIKE: Goran Vučković

STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA: Lift Modus d.o.o. - Rok Pietri

PROJEKT SPRINKLER SUSTAVA: APIN projekt d.o.o. - Branimir Cindori

 

GLAVNI IZVOĐAČ: AB GRADNJA d.o.o.

VODITELJ GRADILIŠTA: Robert Huljina

NADZOR: Optima Projekt - Goran Koritnik

 

VANJSKA STOLARIJA: IKS Pavić d.o.o.

UNUTARNJA STOLARIJA: Pohištvo Vidmar

BRAVARIJA: LIGO GRUPA d.o.o., VIS d.o.o., ILSAD d.o.o.

VODOVOD I KANALIZACIJA: Pemont d.o.o.

GRIJANJE I KLIMATIZACIJA: Radijator d.o.o.

KUHINJA: Gastro Tim d.o.o.

PROČELJE: Građevinarstvo Puhek

DIZALO: Lift Modus d.o.o.

SOBOSLIKARSKI RADOVI: Interijeri Mrvica d.o.o.

DRVENI PODOVI: Kermek d.o.o.

KAMEN: Rez d.o.o.

TEKSTIL: Vorex d.o.o.

SPRINKLER SUSTAV: APIN sustavi d.o.o.

ELEKTROINSTALACIJE: Absolute d.o.o.

OZVUČENJE: HUST d.o.o.

RASVJETA: Skira d.o.o.

BAZEN: Hobby bazeni d.o.o.

HORTIKULTURA: Dionaea d.o.o.

GIPSKARTONSKI RADOVI: Interijeri Buden d.o.o.

 

 

Nacrti:

      

close
hortensia_02_e
close
hortensia_03_e
close
hortensia_04_e
close
hortensia_05_e
close
hortensia_06_e
close
hortensia_07_e
close
hortensia_08_e
close
hortensia_09_e
close
hortensia_01_e
close
hortensia_10_e