CENTAR DANGUBE

Dangube, Banovina

Natrag
Dalje
close
1a_INFO FOTO.JPG
1b_INFO FOTO.JPG
1c_INFO FOTO.JPG

CENTAR DANGUBE
revitalizirano staro selo Dangube i novi centralni objekt  funkcioniraju kao rekreacijsko edukativna cjelina


TIP PROJEKTA:  direktna naruđba

KLIJENT:  Gavrilović d.d.

LOKACIJA:  Dangube, Banovina

STATUS:  ideja

POVRŠINA:  1600 m2

PROJEKTNI TIM:  Andrijana Pozojević, Zora Salopek Baletić

REKONSTRUKCIJA SELA: Arhigrad d.o.o. – Davor Salopek

VIZUALIZACIJE: Lucano Dešković


Dangube su napušteno selo drvenih, vernakularnih objekata na zelenom platou na vrhu brijega nad Banovinom. Ideja je da se postojeći objekti obnove i prenamjene u smještajne kapacitete, te da im se doda centralni objekt koji bi se sastojao od restorana, predavaonica i dodatnih rekreacijskih sadržaja. Selo i novi objekt funkcionirali bi kao cjeloviti turistički sadržaj, koji bi u prvom redu služio za potrebe tvrtke.
Novi objekt isprojektiran je suvremenim arhitektonskim jezikom, većim dijelom ukopan u strmu padinu, sa zelenim ravnim krovovima, tako da se sa strane postojećeg sela ne doživljava kao objekt već kao nastavak zelenog terena nad padinom. Iz istog razloga objekt je dug u smjeru slojnica a uzak okomito na slojnice, što omogućava potpuno otvaranje raskošnog pogleda.

close
1_dangube
close
2_dangube
close
3_dangube
close
4_dangube
close
5_dangube
close
6_dangube NOVO
close
7_dangube
close
8_dangube