TRG KUTINA

Kutina

Natrag
Dalje
close
1a_INFO FOTO.JPG
1b_INFO FOTO.JPG
1c_INFO FOTO.JPG

TRG KUTINA
urbanističko – arhitektonsko rješenje glavnog gradskog trga u centru Kutine


TIP PROJEKTA:  natječaj

KLIJENT:  Grad Kutina

LOKACIJA:  Kutina

STATUS:  ideja -  2009

POVRŠINA:  940 m2

PROJEKTNI TIM:  Ana Bokan, Zora Salopek Baletić, Andrijana Pozojević


Cijeli centar Kutine je na terenu u padu, pa se i na trgu reljef naglašava i iskorištava postavljanjem niza platoa, koji su dijelom prazni a dijelom ozelenjeni. Obodno se nalaze plohe bez barijera. Platoi su kreirani u modulu ljudskih koraka te visine prilagođene kretanju osoba smanjene pokretljivosti.  Postavljeni su na način da omogućuju i olakšavaju organiziranje različitih događaja na trgu, jer su već polugotova scenografija.

 

Nacrti:

 

 

close
0 NASLOVNICA_trg kutina, 2008
close
1_trg kutina
close
2_trg kutina
close
3_trg kutina NOVO
close
3_trg kutina
close
4_trg kutina
close
5_trg kutina
close
6_trg kutina