ŠKOLA POPOVAČA

Popovača

Natrag
Dalje
close
1a_INFO FOTO.JPG
1b_INFO FOTO.JPG
1c_INFO FOTO.JPG

ŠKOLA POPOVAČA
arhitektonsko urbanističko rješenje nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači


TIP PROJEKTA:  natječaj

KLIJENT:  Sisačko-moslavačka županija

LOKACIJA:  Popovača

STATUS:  ideja -  2007

POVRŠINA:  6970 m2

PROJEKTANTSKI TIM:  Zora Salopek Baletić, Valentina Jakobović

SURADNIK:  Andrijana Pozojević

VIZUALIZACIJA: Lucano Dešković


Linije objekta sugeriraju uklapanje u postojeću i buduću mrežu prometnica, te dijele parcelu na javni dio orijentiran prema gradu i prometnicama te privatniji dio orijentiran prema livadama. Ova podjela, zajedno sa odlukom da objekt bude u jednom nivou i da sve učionice imaju južnu orijentaciju određuje rastegnuti oblik objekta.

 

Nacrti:

 

 

close
0 NASLOVNICA_škola popovača, 2007
close
1_skola popovaca
close
2_skola popovaca
close
3_skola popovaca NOVO
close
4_skola popovaca NOVO
close
5_skola popovaca NOVO
close
6_skola popovaca
close
7_skola popovaca NOVO
close
8_skola popovaca NOVO